ວິ​ໃສ​ທັດ

ພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຮງຮຽນ.

 

ປັດ​ຊະ​ຍາ

 

ຂະຫຍັນພຽນ ຮຽນດີ  ວິຊາຊີບເດັ່ນ ອະນາຄົດຈະສົດໃ