ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ

15 March 2016 Written by ຫຼັກສູດ 1080
Rate this item
(1 Vote)

ພາຍຫຼັງຈົບການສຶກສາ, ນັກສຶກສາ ສາມາດ ປະກອບອາຊີບເປັນ ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ເປັນນັກວິຊາການ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການບໍລິຫານ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ; ເປັນຜູ້ຄຸມງານກໍ່ສ້າງດ້ານພາກສະໜາມ ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົ່າກໍ່ສ້າງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນ ອາຈານສອນ ໃນບັນດາວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Login to post comments

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31