ລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ

15 March 2016 Written by ຫຼັກສູດ 1417
Rate this item
(2 votes)

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດທາງດ້ານ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນສັດ

ຫຼື ເປັນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຟາມ. ສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນນັກພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານກະສິກໍາຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມ ຫຼືຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ເປັນນັກວິຊາການທາງດ້ານໂພຊະນາການທາງດ້ານອາຫານຂອງສັດ ຕາມບໍລິສັດອາຫານສັດ

Login to post comments

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

« August 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31