ປູກຝັງ-ວິໄຈດິນ

15 March 2016 Written by ຫຼັກສູດ 771
Rate this item
(1 Vote)
ສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນນັກວິຊາການ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຫຼັກ ໃນການຈັດການກ່ຽວກັບ ການປູກຝັງໂດຍ
ສາມາດເຮັດວຽກນໍາໜ່ວຍງານທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ເປັນຕົ້ນ.
Login to post comments

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31