ປູກຝັງ-ວິໄຈດິນ

15 March 2016 Written by ຫຼັກສູດ 915
Rate this item
(1 Vote)
ສາມາດປະກອບອາຊີບ ເປັນນັກວິຊາການ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຫຼັກ ໃນການຈັດການກ່ຽວກັບ ການປູກຝັງໂດຍ
ສາມາດເຮັດວຽກນໍາໜ່ວຍງານທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ເປັນຕົ້ນ.
Login to post comments

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30