ຫຼັກສູດ

ສ້ອມແປງກົນຈັກ

15 March 2016 ຫຼັກສູດ 31129
admin

Written by

ກຳລັງປັບປຸງ

ຊ່າງໄມ້-ເຟີນີເຈີ

15 March 2016 ຫຼັກສູດ 1622
admin

Written by

ກຳລັງປັບປຸງ

ໄຟຟ້າເຕັກນິກ

15 March 2016 ຫຼັກສູດ 1503
admin

Written by

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ສາມາດປະກອບອາຊີບ ຢູ່ສະຖານທີ່ປະກອບການຕ່າງໆ ຕາມວິຊາສະເພາະ ຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ

ຕັດຍິບ

15 March 2016 ຫຼັກສູດ 1500
admin

Written by

ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ສາມາດ ປະກອບອາຊີບ ໃນຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຮງງານຕັດຫຍິບຕ່າງໆ

ຄົ້ນຫາ

ປະຕິທິນ

« November 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30