About us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text .Easy to use

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

Mobile friendly

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

Free for use

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.
Fast loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

Console access

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

Dedicated support

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 • 1. ທີ່ຕັ້ງ
 • ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ: ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນເລກ 7 ທີ່ບ້ານລີ່ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫ່າງຈາກໃຈກາງໂພນສະຫັວນ 4Km (ໂທລະສັບ/ແຟກ: 061 21329)
 • ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເບື້ອງຕົ້ນເປັນແຄມຂອງກຳມະກອນຈີນ ສຳລັບກໍ່ສ້າງທາງເລກ 7. ໂຮງຮຽນວິຊາ​ຊີບ​ແບບ​ປະສົມ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບ​ເລກ​ທີ 838/ສສ.ອສ.02. ລົງ​ວັນ​ທີ 5 ມິຖຸນາ
 • ໄດ້ເປີດ​ການຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ ເມື່ອວັນ​ທີ 4 ພະຈິກ 2004
 • ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ກໍລະກົດ 2009 ​ໄດ້​ປຽ່ນຊື່​ມາ​ເປັນ ​ໂຮງຮຽນ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ຊີບ​ແບບ​ປະສົມ ຈົນ​ເຖິງ​ປະຈຸ​ບັນ. ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານພັດທະນາເຢຍລະມັນ ( KFW )
 •    ມາຮອດວັນທີ່ 28/1/2008 ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງມີອາຄານທັງໝົດ18 ຫຼັງ, ມີລະບົບເສັ້ນທາງ, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບນ້ຳໃຊ້ຄົບຊຸດ     ໂດຍມີມູນຄ່າ 1,473,776$. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ-ເຄື່ອງມື, ພາຫານະຄິດເປັນມູນຄ່າມູນຄ່າ 614,000 $.  ລວມມູນຄ່າທີ່ KFW ຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ: 2,087,776 $
 •  ລັດຖະບານປະກອບສ່ວນ
 •     ຫ້ອງທົດລອງ, ກຳແພງ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ເຟີນີເຈີ ມູນຄ່າ2 ຕື້ກວ່າກີບ
 •     ເປີດນຳໃຊ້​ເປັນ​ທາງ​ການ ວັນທີ 17/1/2010.
 •  ດ້ານອາຄານສະຖານທີ່
 • ເນື້ອທີ່ຂອງໂຮງຮຽນທັງໝົດປະມານ 4 ​ເຮັກຕາ
 • ຈໍານວນອາຄານທັງໝົດ: 28 ຫຼັງ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີອາຄານຮຽນຖາວອນ 3 ຫລັງ, ອາຄານຮຽນ​ເຄິ່ງຖາວອນ 2 ຫລັງ,ໂຮງຊ່າງ 7 ຫຼັງ, ອາຄານຫໍພັກ 3 ຫລັງ, ຫໍອາຫານ 1 ຫຼັງ, ອາຄານເຝິກການໂຮງແຮມ 1 ຫຼັງ, ອາຄານຫ້ອງວິໄຈພະຍາດສັດ 1 ຫຼັງ, ອາຄານ​ຫ້ອງ​ນໍ້າ 3 ຫຼັງ, ປ້ອມ​ຍາມ 1 ຫຼັງ, ​ເຮືອນ​ຈອດ​ລົດ​ນັດ​ຮຽນ 2 ຫຼັງ, ​ເຮືອນຄົວ​ນັກຮຽນ 2 ຫຼັງ, ​ເຮືອນ​ປູກ​ຫັດ 1 ຫຼັງ ​ແລະ ​ເຮືອນ​ລ້ຽງສັດ 1 ຫຼັງ. ນອກນັ້ນຍັງມີເນື້ອທີ່ສໍາລັບລ້ຽງສັດ7 ​ເຮັກຕາ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຍວນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຫ່າງຈາກທີ່ນີ້ ປະມານ 6 ກິໂລແມັດ)